Ons onderwijs

Kindcentrum Theo Thijssen biedt in het centrum van Assen openbaar onderwijs en kinderopvang aan. Dit doen we aan de hand van de daltonkernwaarden vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. 

Een mooie weergave van hoe belangrijk wij openbaar onderwijs vinden voor ons kindcentrum, wordt in deze animatie van VOO (verening openbaar onderwijs) weergegeven.

Maar Kindcentrum Theo Thijssen biedt meer. Op ons kindcentrum bieden we lesprogramma's op maat aan. Dit doen in de onderbouw (groep 1 t/m 3) aan de hand van thematisch leren. In de bovenbouw (gr 4 t/m 8) werken we met leerroutes. In totaal zijn er vijf leerroutes per basisvaardigheid (rekenen, spelling, taal, technisch- en begrijpend lezen). Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids (pagina 15 t/m 18). 

Drie keer per jaar is er een meetmoment om te kijken of een kind nog volgens zijn of haar planning werkt. 

'Leren leren'
Omdat kinderen bij ons veel zelfstandig werken, vinden we het belangrijk dat ze daadwerkelijk ‘leren leren’. Dit doen we aan de hand van onze daltonkernwaarden en kinderen begeleiden vanuit de zogenoemde 'growth mindset' . We begeleiden leerlingen in het aanleren van diverse leertechnieken en -strategieën. Denk aan luisteren, het stellen van vragen en plannen. Hierdoor ontwikkelen kinderen hun lerend vermogen en vergroten ze hun concentratievermogen en leerplezier. En daar hebben ze weer hun leven lang plezier van!