Daltononderwijs

Kindcentrum Theo Thijssen werkt al sinds 1991 volgens de kernwaarden van het daltononderwijs. Omdat Dalton geen voorgeschreven systeem is, zijn alle daltonscholen verschillend. Dit zorgt ervoor dat wij ons onderwijs zo kunnen inrichten dat het goed aansluit bij onze leerlingen en de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. 

Binnen het daltononderwijs zijn vijf pijlers heel belangrijk: vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie.

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
Door kinderen vrijheid te geven worden ze eigenaar van hun eigen leerproces. Zo leren ze verantwoordelijkheden dragen en krijgen ze inzicht in de leerstof. De kinderen mogen daarnaast zelf kiezen wanneer ze hun werk doen, waar en of ze het samen met iemand willen maken.

2. Zelfstandigheid
Kinderen werken op ons kindcentrum veel zelfstandig, omdat ze werken aan doelen op hun eigen niveau. Ze werken doelgericht en nemen zelfstandig beslissingen. Maar we leren ze ook hoe ze hulp kunnen zoeken, zodat ze probleemoplossend leren denken. 

3. Samenwerken
Van samenwerken kun je veel leren. Elkaar iets uitleggen, helpen bij het zoeken van een oplossing of samen ergens mee aan de slag. We stimuleren samenwerking onder meer door te werken met maatjes: een ander kind uit de groep.

4. Effectiviteit
Daltononderwijs zorgt dat kinderen effectiever kunnen werken. Doordat kinderen werken aan individuele doelen die ze zelfstandig plannen en uitvoeren, weten ze van tevoren al wat ze gaan leren en wat ze hiervoor nodig hebben.

5. Reflectie
We leren van en met elkaar. Nadenken over je eigen gedrag en werk is dan ook heel belangrijk. Dat geldt voor de kinderen van ons kindcentrum, maar ook voor onze leerkrachten. Kinderen reflecteren individueel, samen en met de leerkracht.

Met eigen ogen zien dat Dalton werkt? Maak een afspraak voor een rondleiding!