Schooltijden

Op Kindcentrum Theo Thijssen werken we sinds 2012 met het continurooster. Dit betekent dat onze leerlingen tussen de middag niet naar huis gaan. De kinderen eten op het kindcentrum en onder toezicht van de leerkracht.

We hanteren hierbij de volgende schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.15 uur
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Inloop
Vanaf 08.15 uur gaan de deuren van ons kindcentrum open. De kinderen mogen vanaf dit moment naar binnen om te beginnen. In de groepen van de onderbouw wordt er gestart met een circuit en vanaf groep 4 kunnen de kinderen starten met hun weektaak. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, waarna alle kinderen naar binnen gaan. Na het gaan van de tweede bel om 08.30 uur start de lesdag voor iedereen. 

Op Kindcentrum Theo Thijssen werken we sinds 2012 met het continurooster. Dit betekent dat onze leerlingen tussen de middag niet naar huis gaan. De kinderen eten op het kindcentrum en onder toezicht van de leerkracht.

We hanteren hierbij de volgende schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.15 uur
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Inloop
Vanaf 08.15 uur gaan de deuren van ons kindcentrum open. De kinderen mogen vanaf dit moment naar binnen om te beginnen. In de groepen van de onderbouw wordt er gestart met een circuit en vanaf groep 4 kunnen de kinderen starten met hun weektaak. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, waarna alle kinderen naar binnen gaan. Na het gaan van de tweede bel om 08.30 uur start de lesdag voor iedereen.