Opvang op ons kindcentrum

Op Kindcentrum Theo Thijssen wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook opvang aangeboden. Plateau Kinderopvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Denk aan voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en kinderdagopvang.

De opvanglocaties zijn nagenoeg allemaal gevestigd in de kindcentra van Plateau. Daardoor zijn de mogelijkheden groot. Bij Plateau Kinderopvang kun je kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van opvang.

Kinderen die naar Kindcentrum Theo Thijssen en naar de buitenschoolse opvang (bso) gaan, worden opgevangen in het gebouw van Stenden Hogeschool, recht tegenover ons kindcentrum. Daar kunnen de kinderen zowel binnen-, als buiten spelen en gebruik maken van de gymzaal van de hogeschool.

Vertrouwd gezicht
De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op de bso extra zichtbaar, omdat de pedagogisch medewerkster daar, ook als klassenassistent op ons kindcentrum werkt. Hartstikke fijn voor de kinderen, zo’n vertrouwd gezicht. Voor kinderdagopvang en peuteropvang kunnen ouders terecht op de kinderopvanglocatie van KC Theo Thijssen aan Laak 1, ook een locatie van Plateau Kinderopvang.

Meer informatie
Meer informatie over kinderopvang op Kindcentrum Theo Thijssen is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Hier staan ook de GGD-rapportages. Meer weten over de verschillende vormen van opvang? Bekijk ook dan de website van Plateau Kinderopvang.