Hier staan wij voor

Kindcentrum Theo Thijssen kent een rijke onderwijsgeschiedenis. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat wij het kind centraal stellen met behulp van ons daltononderwijs. En dit hebben we door de jaren heen steeds verder ontwikkeld. Onze leerlingen werken dan ook op hun eigen niveau. Waarbij we kijken naar de fase van de naaste ontwikkeling en oog hebben voor de ambities en talenten van ieder kind.

Een stukje historie

In 1990, alweer even geleden, bestond obs Theo Thijssen 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubilieum is er een folder gemaakt waarin de ontwikkelingen van 100 jaar Theo Thijssen zijn weergegeven. De folder vindt u onderaan deze pagina. Een mooie weergave met leuke anekdotes. Zo heeft de school niet altijd Theo Thijssen geheten en hadden dhr. Theo Thijssen en mevr. Helen Parkhurst een gedeelde visie: elk kind is een uniek individu. 
 
Van openbare basisschool naar kindcentrum
In 2017 zijn wij overgestapt van openbare basisschool naar kindcentrum. Kindncentrum Theo Thijssen hoort bij Plateau Integrale Kindcentra. Het mooie is dat elk kindcentrum van Plateau zijn eigen identiteit en onderwijskarakter heeft. Voor kindcentrum Theo Thijssen is dat ons daltononderwijs.

In het kort betekent dit:

- werken vanuit de kernwaarden vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit
- ontwikkelen van het leervermogen door de inzet van 'leren leren' en de growth mindset
- onderwijs op maat d.m.v. thematisch leren en werken met leerroutes
- leren met en van elkaar

Inzetten van al je talenten
Op Kindcentrum Theo Thijssen bereiden we kinderen voor op hun toekomst. Dat doen we op verschillende manieren en niet alleen door ons onderwijs in te richten aan de hand van de daltonkernwaarden. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen hun talenten kunnen inzetten. Denk aan keuzeateliers kunst en cultuur, sport of techniek, kooklessen. Maar ook aan gastlessen of het brengen van een bezoek aan een bedrijf of instelling. Hiervoor zetten we ook graag de talenten van onze ouders en verzorgers is.

Eigen 'Beestenboel'
En hoeveel kinderen kunnen nu zeggen dat ze een eigen dierenverblijf op het kindcentrum hebben? Op ‘De Beestenboel’ verblijven konijnen, cavia’s en vogels waar we samen met de kinderen voor zorgen.