OV

Wat is de Oudervereniging?
De oudervereniging zet zich in voor de belangen van de leerlingen. Op school zijn veel zaken waarbij de steun van ouders onmisbaar is. Dit geldt ook voor de verschillende activiteiten die op school georganiseerd worden. De commissies organiseren deze activiteiten en de oudervereniging coördineert ze achter de schermen in nauwe samenwerking met directie en teamleden. De Oudervereniging bestaat uit 9 ouders van leerlingen verdeeld over de verschillende leerjaren.

Wat is ons doel?
Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de leerlingen het naar hun zin hebben en zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. We streven hierbij naar een goede samenwerking tussen de ouders en school zodat er zoveel mogelijk eenheid blijft in de manier waarop we gezamenlijk met de ontwikkeling en de opvoeding van onze kinderen bezig zijn.

Hoe doen we dat?
De Oudervereniging vergadert gemiddeld éénmaal in de 5 weken. Bij deze vergadering is ook altijd een teamlid van de school aanwezig. Tijdens zo’n vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde zoals planning, ontwikkeling lesmateriaal en actuele zaken die zowel door de ouders als de schoolleiding worden ingebracht.

Taken Oudervereniging

De doelen van de OV en de taken van het bestuur zijn onder meer:

Het stimuleren van de ouderbetrokkenheid van ouders en verzorgers
Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van school
Het schoolteam ondersteunen bij haar taken
Het innen van de ouderbijdrage en het beheer van de OV rekening
Gevraagd en ongevraagd de MR advies geven
Het organiseren en coördineren van schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten
De financiering van diverse commissies

Wat doet de Oudervereniging nog meer?
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd door de oudervereniging en de teamleden. Deze activiteiten worden ondergebracht in verschillende commissies:
Leescommissie
Sport & Spel
Verkeersplein
Kriebelteam
Avondvierdaagse
Sintcommissie
Kerstcommissie
Eindfeest groep 8

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar presenteert de oudervereniging zichzelf aan de ouders en verzorgers van de leerlingen. We hebben dan een standje waar u alle informatie over de oudervereniging kunt vinden en vragen kunt stellen aan de aanwezige ouderverenigingsleden.

Jaarvergadering

Eenmaal per jaar komt de oudervereniging bij elkaar voor de jaarvergadering. Deze datum zal bekend worden gemaakt in de Infothijs. Wij heten ouders en verzorgers welkom op deze vergadering. Tevens presenteren wij deze avond onze jaarstukken en de begroting, welke u onder het genot van een kopje koffie of thee kunt inzien.

 

Op dit moment wordt de OV opnieuw gevormd. Binnenkort verschijnen hier de namen van de nieuwe leden en hun rol:

 - Voorzitter

 - Secretaris

 - Penningmeester

 

Vacature OV lid

Gea Ensing is personeelslid en sluit bij de OV vergaderingen aan vanuit het team. 

 

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan activiteiten binnen de commissies, wil je als hulpouder helpen of heb je een vraag, stuur dan je bericht naar: ov@kindcentrum-theothijssen.nl

Met vriendelijke groet, namens de oudervereniging,


Voorzitter Oudervereniging