Zorg

Op Kindcentrum Theo Thijssen werken alle leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Dit betekent dat er net zo veel verschillende niveaus zijn, als kinderen op ons kindcentrum. Extra begeleiding wordt dan ook op maat gegeven.

Deze ondersteuning verschilt per kind, omdat niet ieder kind dezelfde onderwijsbehoeften heeft. Wij proberen altijd zo veel mogelijk samen met ouders te bepalen welke ondersteuning kinderen nodig hebben en hoe wij daar ons onderwijs het beste op kunnen afstemmen. Op Theo Thijssen kunnen we kinderen extra begeleiden door onder meer gebruik te maken van twee intern begeleiders (ib'ers). Daarnaast creëren we door het zelfstandig werken extra mogelijkheden voor (individuele) begeleiding door de leerkracht. Ons kindcentrum heeft twee intern begeleiders, die de extra hulp aan leerlingen coördineren.

Schoolzorgteam
Naast deze zogenoemde ib'ers, heeft ons kindcentrum ook een schoolzorgteam. In het schoolzorgteam zitten een directielid, de intern begeleiders en de betreffende groepsleerkracht. Zij houden - wanneer nodig - gezamenlijk de vorderingen van leerlingen in de gaten en voeren eventuele leerlingbesprekingen. Tijdens zo'n bespreking wordt er gekeken naar welke (extra) hulp en zorg een leerling nodig heeft. Ouders van leerlingen worden hier altijd over geïnformeerd en op de hoogte houden.

Tutorbegeleiding
Op Theo Thijssen werken we ook met tutorbegeleiding. Dit betekent dat oudere kinderen jongere kinderen begeleiden. Kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 kunnen jaarlijks een cursus krijgen, waarin ze leren hoe ze anderen (positief) moeten begeleiden. Tutorbegeleiding heeft veel voordelen. Naast dat we zo groepsdoorbrekend kunnen werken, brengt tutorbegeleiding ook allerlei positieve sociale effecten met zich mee.