Ouders

Ons kindcentrum wordt bezocht door kinderen uit heel Assen en omgeving. We zien dat ouders vaak een bewuste keuze maken voor het daltononderwijs en ons kindcentrum. Ze zijn dan ook heel betrokken bij allerlei zaken en zetten zich actief in. Heel fijn, want we kunnen bijna niet zonder hun hulp!

*Waar op deze website wordt gesproken over ouders, bedoelen wij natuurlijk ook de verzorgers van onze leerlingen

Naast een medezeggenschapsraad (MR) kent Kindcentrum Theo Thijssen ook een oudervereniging. Leden van die vereniging organiseren samen met het team allerlei activiteiten en zetten zich in voor de verschillende commissies op ons kindcentrum, zoals de verkeerspleincommissie, de sportcommissie en de mediatheekcommissie.

Ouders spelen ook een belangrijke rol bij de workshops die iedere vrijdagmiddag worden georganiseerd. Denk aan workshops koken, sport of techniek, maar ook aan gastlessen of het brengen van een bezoek aan een bedrijf of instelling.