Thijsjesraad

De Thijsjesraad bestaat al sinds 1980! De leerlingenraad van Kindcentrum Theo Thijssen praat mee over een tal van onderwerpen, zoals de omgangsregels op ons kindcentrum. Daarnaast is de Thijsjesraad ook heel actief. De leden organiseren verschillende activiteiten en beheren hun eigen ideeënbus. 

De leden van de raad worden jaarlijks gekozen door de leerlingen. Hiervoor vinden verkiezingen plaats. De Thijsjesraad komt eenmaal per week samen om te vergaderen over onder meer de zaken die ze tijdens hun verkiezingscampagne aan hun medeleerlingen hebben beloofd. Ondersteuning krijgen ze daarbij van een leerkracht van ons kindcentrum. 

Klassenvergaderingen
Ieder jaar organiseert de Thijsjesraad zelf verschillende activiteiten. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van hun 'kas' en zich laten inspireren door de inhoud van de ideeënbus. Daarnaast vinden er - vooral in de oudere groepen - regelmatig klassenvergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen kunnen leerlingen zaken inbrengen die te maken hebben met de inrichting van het lokaal of om verduidelijking vragen van bijvoorbeeld de afspraken die er zijn in een groep.